Fortes Fortuna adiuvat

Kako najbolje otvorit novi tjedan ? Prvaci prve splitske malonogometne lige mladih, ali i veterana nastupaju danas. Zlatari traže osvetu protiv vukova, dok se u Fortuni nadaju da će sreća okrenuti leđa Podstrani. Sun City traži prolaz protiv Skalica, dok Maro Đuraš i Kristijan Postružin imaju zadatak da namuče Staarog. Ostalo nam je samo pitanje sa početka, može li So cap original bez ekstenzija preko Torcide Kruševa ?