Statistika

Uzaludan trud 1 : 2 STatisti
Prezime i ime Ž C G G C Ž Prezime i ime
Mihanović Marin 0 0 0 0 0 0 Damjanović Dragan
Crnoja Ivan 1 0 0 0 0 0 Grabar Karlo
Betini Marin 0 0 0 0 0 0 Kirevski Nikola
Mrkonjić Petar 0 0 0 0 0 0 Dadić Tomislav
Blažević Ivan 0 0 0 0 0 1 Jukić Ivan
Čurković Ivan 0 0 0 0 0 0 Prančević Jure
Zorić Andrej 0 0 0 0 0 0 Špralja Zvone
Mihanović Ivan 0 0 0 0 0 0 Dadić Toni
Brailović Frane 0 0 0 0 0 1 Omrčen Domagoj
Ivanović Marko 0 0 0 0 0 0 Delpont Luka
0 0 0 Jurić Denis
0 0 0 Bugarić Frano