Statistika

DŠR Kman 3 : 4 Vole gradele
Prezime i ime Ž C G G C Ž Prezime i ime
Mamić Željko 0 0 0 0 0 0 Bartulović Toni
Kokan Joško 0 0 0 0 0 0 Tadić Mihovil
Bekavac Ante 0 0 0 0 0 0 Neveščanin Jakša
Matijašević Marijo 0 0 1 0 0 0 Vardić Josip
Šimić Ivica 0 0 0 0 0 0 Vranjić Jakov
Jelavić Mate 0 0 0 0 0 0 Buljan Igor
Elez Ante 1 0 0 0 0 0 Paić Pjero
Miloš Duje 0 0 0 0 0 0 Martinić Luka
Miloš Ilija 0 0 0 0 0 1 Šuta Ivan
Dodoja Frane 0 0 0 0 0 0 Glavina Zvonimir
0 0 1 Sunara Goran
1 0 0 Galić Alen