Statistika

Dugopolje 6 : 5 Tipovi
Prezime i ime Ž C G G C Ž Prezime i ime
Ževrnja Mate Karaman Dino
Teklić Zvonimir Štroliga Tin
Balić Stipe Gavranić Goran
Braović Mislav Šerić Marko
Balić Karlo Tolj Ante
Balić Josip Perić Mislav
Čipčić Stipe Pejčinović Mladen
Čipčić Ivan Matijević Danijel
Mihovilović Josip Čizmić Karlo
Boban Krešimir Carević Marin
Kurtović Roko
Balić Luka