Statistika

M-caffe Podstrana 7 : 2 Caffe X Bar Velić
Prezime i ime Ž C G G C Ž Prezime i ime
Perišić Vjekoslav Klarić Lovre
Jurčić Šime Maroš Ivan
Visković Danijel Rančić Mirko
Miketek Gabrijel Batinić Stipan
Marić Fabijan Živaljić Luka
Marić Dino Marić Dujo
Tolušić Josip Kozina Mihael
Visković Zvonimir Livaja Marko
Šiško Hrvoje Bitunjac Petar
Grubišić Martin
Grabar Karlo
Petričević Frane