Statistika

Uzaludan trud 5 : 6 Kidan žile
Prezime i ime Ž C G G C Ž Prezime i ime
Radan Slavko 0 0 0 0 0 0 Urban Marko
Ćurković Ivan 0 0 0 0 0 0 Bartulić Jure
Crnoja Ivan 0 0 0 0 0 1 roje Lukša
Mrkonjić Petar 0 0 0 0 0 0 Damjanović Dragan
Štribić Ivan 0 0 0 0 0 0 Aljinović Jure
Ivanović Luka 0 0 0 0 0 0 Kojundžić Frane
Ivanović Marko 0 0 0 0 0 1 Srdelić Joško
Mihanović Marin 0 0 0 0 0 0 Juričić Alen
Mihanović Ivan 0 0 0 0 0 0 Mlačić Hrvoje
Mikulić Nikola 0 0 0 Bušić Željko
Karaman Julian 1 0 0 Vuić Stipe
Piplica robert