Propozicije natjecanja

Članak 1.

NAZIV NATJECANJA: 24. malonogometni turnir “Torcida kup 2018.” (u daljnjem tekstu: Turnir)

Članak 2.

ORGANIZATOR NATJECANJA: Klub navijača Hajduka “Torcida”-Split (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 3.

Turnir vodi Organizacijski odbor, dok natjecanje sprovodi Voditelj natjecanja.

Članak 4.

Na Turniru može sudjelovati neograničen broj ekipa koje se pravovremeno prijave te izvrše uplatu od
600,00 kn. U prijavi treba navesti: kategoriju natjecanja, naziv ekipe, ime i prezime, broj telefona i
OIB osobe zadužene za komunikaciju između ekipe i Organizatora (u daljnjem tekstu: kontakt osoba).
U slučaju da je kontakt osoba ekipe strani državljanin koji nema OIB, isti je u prijavi ekipe umjesto
OIB-a dužan dostaviti broj, mjesto, državu i datum izdavanja osobne iskaznice.

Ekipa koja ne izvrši uplatu i ne prikaže dokaz o uplati neće ući u ždrijeb turnira. Kontakt osoba koja je
prijavila ekipu, dužna je nazočiti ždrijebu, izvršiti provjeru je li prijavljena ekipa sastavni dio ždrijeba, a
ukoliko nije, Organizatoru skrenuti pozornost.

U slučaju nanošenja materijalne štete od strane bilo koje ekipe ili pojedinca, ista se mora nadoknaditi
odmah ili će se poduzeti zakonske mjere protiv počinitelja shodno Zakonu o javnom skupu te
osiguranja natjecanja za što je nadležan Organizator sukladno pravu pokretanja prekršajno-krivičnog
postupka pri nadležnom sudu RH.

Organizator ima pravo donijeti odluku o financijskoj kazni ekipi i(li) pojedincu zbog radnji kojima je
počinjena šteta ugledu turniru. Kažnjena ekipa odnosno pojedinac nema pravo sudjelovanja u Turniru
ni u jednoj kategoriji sve dok ne izmiri financijske obveze. Ova vrsta kazna se prenosi i na naredne
kupove. U slučaju da ekipa ne izvrši uplatu u rokovima koje odredi Organizator, ista kazna se odnosi i
na Kontakt osobu koja se trenutno suspendira iz obje kategorije budući da je odgovorna za uplatu
članarine.

Članak 5.

Turnir se igra u dvije kategorije: mladi (seniori) i veterani.

Pravo nastupa na Turniru za mlade imaju svi igrači koji su dan početka turnira navršili 16 godina,
registrirani igrači velikog i malog nogometa pod uvjetom da isti nisu pod izdržavanjem zabrane igranja
koju su izrekle disciplinske komisije HNS-a, ŽNS-a, Organizator ili drugi odobreni turniri prema odluci
HNS-a od 24.05.2005 godine. Pravilo nastupa na turniru za veterane je isto kao i za mlade s time da
mogu nastupiti samo igrači koji na dan pojedine utakmice navrše 35 godina. Za točnost podataka
odgovara isključivo osoba ovlaštena da vodi i predstavlja ekipu na utakmici (u daljnjem tekstu:
Predstavnik) te on i ekipa snose posljedice za eventualno kršenje istih. Pojedinac koji vrši prijavu
ekipe na utakmici je Predstavnik (voditelj) i on nije ovlašten predstavljati ekipu prema Organizatoru
(komunikacija i korespondencija) već je za to ovlaštena Kontakt osoba ukoliko voditelj i kontakt osoba
nije ista osoba. Kontakt osoba može pismenim putem (ili SMS-om s broja mobitela koji je naveden u
prijavi) obavijestiti Organizatora da prepušta pravo komunikacije i korespondencije prema
Organizatoru nekom drugom pojedincu koji to potvrđuje na isti način. U slučaju da Predstavnik
(voditelj) nije prisutan na utakmici, jedan od igrača ekipe preuzima i ulogu predstavnika i može vršiti
nadopunu Prijavne liste.

Za one natjecatelje za koje delegat utakmice sa sigurnošću ne može potvrditi identitet, nastup
bez osobne iskaznice
(zamjenski dokument: putovnica, vozačka dozvola, vojna iskaznica ili sportska
iskaznica sportskog saveza) neće biti odobren po cijenu ne igranja jednog ili više pojedinaca pa
čak i cijele ekipe
. Ukoliko zbog nepoštivanja pravila obje ekipe ne mogu nastupiti, odmah nastupa
automatska diskvalifikacija. Prilikom prijave igrača i članova pri prvom nastupu na turniru Predstavnik
ispunjava prijavnu listu sa nazivom ekipe, kategorijom u kojoj se ekipa natječe, imenom i
prezimenom te datumom rođenja svakog člana ekipe. Isto vrijedi i za svakog od naknadno prijavljenih
igrača (ukupno do 12) prilikom njihovog prvog nastupa. Iznimno, Organizator može odobriti zamolbu
ekipe za dodatnu prijavu jednog vrhunskog sportaša (u prijavnu listu) ukoliko ustanovi da se radi o
bitnoj medijskoj promociji turnira. U tom slučaju prijavna lista te ekipe sadrži 13 igrača, ali u zapisnik
predmetne utakmice Predstavnik može prijaviti 12 igrača.

Organizator može uskratiti pravo pojedinom igraču nastup za pojedinu ekipu ukoliko ga smatra
izrazitom provokacijom koja može utjecati na sigurnost natjecanja, kao i pojedincu za kojeg
Organizator smatra da mu ne može jamčiti sigurnost.

 Članak 6.

Igrač može nastupati isključivo samo za jednu ekipu u istoj kategoriji. Ukoliko dvije ili više ekipa prijave
istog igrača konačna pripadnost određuje se njegovim prvim nastupom. Tada isti nema pravo igranja
za ostale ekipe bez obzira što su ga navele u Prijavnoj listi u kojoj nije dozvoljena zamjena tog igrača
drugim igračem stoga Organizator preporučuje Predstavnicima da Prijavnu listu do početka
utakmice finala grupe (kod mladih) odnosno utakmice četvrtfinala (kod veterana) ispunjavaju samo s
članovima koji su prisutni.

Članak 7.

Prijava sastava za svaku ekipu u jednoj utakmici vrši se 20 minuta prije početka utakmice kod
zapisničkog stola uz obavezno poštivanje članka 5. Propozicija. Na zahtjev Organizatora tj. službenih
osoba utakmice, sve ekipe su dužne napraviti fotografiju ekipe kod službenog fotografa turnira.

Članak 8.

Sve utakmice počinju u točno zakazano vrijeme, u protivnom se utakmica registrira u korist protivnika
sa 5-0 p.f., dok je maksimalno vrijeme čekanja ekipe 10 minuta u odnosu na delegiranu satnicu. U
slučaju opravdane najave kašnjenja (a koju Organizator smatra opravdanom) ili nekih nepredviđenih
okolnosti, Organizator može odlučiti da se vrijeme čekanja produžuje do dolaska ekipe odnosno
zakazati utakmicu u nekom drugom terminu. Ukoliko obje ekipe ne pristupe utakmici iste se odmah
diskvalificiraju. Ako je utakmica morala biti prekinuta iz opravdanih razloga više sile, o čemu odlučuje sudac,
prvenstveno vodeći računa o sigurnosti igrača, prekinuta utakmica se nastavlja u terminu koji odredi
Organizator i to tako da se nastavlja rezultatom, proteklim vremenom, disciplinskim mjerama i svim
ostalim činjenicama koje su zavedene u zapisniku. U zapisniku nastavka prekinute utakmice mogu biti
svi članovi ekipe bez obzira jesu li bili zavedeni u službeni zapisnik prekinute utakmice, osim članova
koji su u prekinutoj utakmici udaljeni ili isključeni iz igre, kao i članova koji izdržavaju neku od
disciplinskih kazni koju je donio Organizator. Ako jedna ekipa neopravdano ne nastupi na odigravanju
nastavka prekinute utakmice, utakmica će biti registrirana 5-0 p.f. u korist protivničke ekipe

Članak 9.

Ukoliko je ostalo mjesta u prijavnoj listi (ukupno 12 igrača i 2 Predstavnika), ekipa u kategoriji mladih
može prijavljivati igrače sve do početka svoje utakmice finala grupe (kod veterana do početka
svoje utakmice četvrtzavršnice). U četvrtzavršnici u kategoriji mladih nema više prijava, a kod
veterana u poluzavršnici
. Isti rokovi se odnose i na promjenu naziva ekipa s time da osoba za
kontakt mora pismenim putem zatražiti promjenu naziva ekipe, dok predstavnik ekipe to može zatražiti
na utakmici, ali to potvrđuje svojim potpisom u Prijavnoj listi.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko u medijima ili službenim dokumentima ne bude
naveden točan naziv ekipe.

U igri se istovremeno može nalaziti najviše šest (6) igrača od kojih je jedan vratar, dok se utakmica
može započeti i sa 4 igrača. U službenom prostoru mogu se nalaziti samo prijavljeni članovi
ekipe navedeni u Prijavnoj listi
. Osobe koje nisu u navedenom statusu ne mogu biti u službenom
prostoru te se moraju udaljiti iz istog. Ukoliko u roku od 5 minuta osobe koje nisu u navedenom
statusu ne napuste službeni prostor ekipa gubi utakmicu sa 5-0 p.f.. Ako je to slučaj sa obje ekipe tada
nastupa automatska diskvalifikacija za obje ekipe.

Članak 10.

Izmjene igrača mogu se tijekom utakmice vršiti neograničeno i “leteći”,ali samo u označenom prostoru
kod zapisničkog stola. Pod ispravnom izmjenom smatra se kad igrač napusti teren te nakon toga uđe
u igru zamjenski igrač, u protivnom,igrača koji je ulazio kažnjava se javnom opomenom.

Članak 11.

Utakmice se u kategoriji mladih igraju 2×15 minuta čiste igre, a kod veterana 2×12. Sve ekipe
imaju pravo na jedan (1) jednominutni odmor (time – out) u svakom poluvremenu.

Za kontrolu vremena i zaustavljanje sata isključivo je odgovoran mjeritelj vremena utakmice.

Ukoliko mjeritelj vremena zvučnim signalom označi kraj poluvremena ili utakmice, a neposredno prije
toga se stvore uvjeti za bilo kakvu sudačku odluku, sudac je dužan provesti odluku do kraja te
dopustiti izvođenje udarca i provedbu disciplinskih mjera. Nakon toga ako lopta direktno uđe u vrata,
ako lopta udari u prečku, stupove vrata, tlo i/ili udari u bilo kojeg obrambenog igrača i uđe u vrata,
pogodak se priznaje te sudac svira kraj poluvremena ili utakmice. Sudac u svakoj situaciji mora
dopustiti da se udarac dovrši do kraja ukoliko je upućen prije zvučnog signala koji označava prekid
susreta te na tom putu lopta dotiče obrambenog igrača. Ukoliko loptu na tom putu dotakne igrač
napadačke ekipe sudac označava kraj u tom trenutku dodira.

Ako igrač spriječi pogodak rukom nakon zvučnog signala, sudac svira kraj poluvremena ili utakmice
bez tehničke mjere, a igrača se disciplinski kažnjava opomenom ili isključenjem. Ako igrač spriječi
izglednu priliku prekršajem nakon zvučnog signala, sudac svira kraj utakmice ili poluvremena bez
tehničke mjere, a igrača se ovisno o težini prekršaja disciplinski kažnjava opomenom ili isključenjem.
Ako igrač spriječi pogodak ili izgrednu priliku, a ekipa nije u bonusu, nema tehničke mjere, samo
disciplinska, a ako je u bonusu onda se čeka efekt udarca sa (6m, 7m ili 10 m) i označuje se kraj
utakmice.

Članak 12.

U slučaju neriješenoga rezultata utakmice po završetku iste odmah se izvode kazneni udarci za
dobivanje pobjednika (šesterci – mladi, sedmerci – veterani), i to po tri (3) svaka ekipa na način da
prvo kazneni udarac izvodi ekipa A. Nakon nje sljedeća dva uzastopna kaznena udarca izvodi ekipa
B, pa sljedeća dva izvodi ekipa A, i konačno ekipa B (ABBAAB) sve od strane različitih igrača. Ukoliko
ni tada nema pobjednika, ekipe nastavljaju izvoditi po jedan kazneni udarac istim slijedom sve od
strane različitih igrača (BA AB BA AB…), dok se ne dobije pobjednik i tako sve do broja koji je jednak
broju igrača ekipe koja ima manje prijavljenih igrača u zapisniku. Ukoliko ni nakon toga nema
pobjednika nastavlja se izvoditi po jedan kazneni udarac istim redoslijedom igrača kakav je prijavljen
na početku. Prije izvođenja kaznenih udaraca, delegat mora izjednačiti broj igrača kod obje ekipe koji
izvode kaznene udarce.

Članak 13.

Vratarev prostor je unutar šesterca u kojem vratar smije intervenirati i rukom i u kojem
se prekršaji kažnjavaju šestercem. Vratar ubacuje loptu iz svog prostora isključivo rukom, iz takvog
udarca se ne priznaje pogodak. Vratar može postići pogodak nogom u igri. Pogodak nogom vratara iz
igre vrijedi uvijek, neovisno da li lopta prije toga dodirne podlogu ili ne. Vratar ne smije primiti loptu
od suigrača kojom je već jednom igrao dok je ne dodirne protivnički igrač, čak ni onda kada
prijeĎe lopta u protivničku polovicu.
Vratar smije primiti loptu u ruke tijekom igre na dodavanje
svoga suigrača ukoliko je vraćanje lopte dijelom tijela iznad koljena i u slučaju ako nije bilo namjere
vraćanja.

Članak 14.

Sve ekipe su obavezne nastupiti u jednoobraznoj športskoj opremi. U slučaju sličnih dresova dvije
ekipe sudac odlučuje o nošenju navlaka ekipe koja je u zapisniku gost. Navlake osigurava
Organizator. Svi natpisi na dresovima (naziv ekipe, ime igrača, logo sponzora) moraju biti ispisani
latiničnim pismom.

Članak 15.

Aut je kada cijela lopta prijeđe uzdužnu liniju terena. Aut se izvodi nogom sa crte ili na udaljenosti ne
većoj od 25 cm od crte, od mjesta na kojem je lopta izašla s igrališta. Aut je neizravni udarac te se iz
istog ne priznaje pogodak.

Kod auta i kornera (od kutnoga luka) protivnički igrač mora biti udaljen najmanje pet (5) metara od
lopte, isto pravilo važi i kod svih ostalih nastavaka igre, izuzetak je početni udarac gdje je minimalna
udaljenost tri (3) metra. Korner se isključivo izvodi u zato označenom prostoru te isključivo u terenu.
Svi prekidi se mogu izvoditi bez znaka suca i dok protivnički igrač nije na propisnoj udaljenosti, pod
uvjetom da lopta miruje. Vrijeme za izvođenje svih udaraca je do četiri (4) sekunde, koje se počinju
odbrojavati nakon što su ispunjeni svi uvjeti za izvođenje. Protivnički igrač ne smije stajati ispred lopte
kod prekida već se mora odmah početi udaljavati. Svako sprječavanje izvođenja prekida kažnjava se
javnom opomenom (žuti karton). Sudac odbrojavanje može započeti i dok lopta nije postavljena na
mjesto izvođenja, ukoliko ekipa koja treba izvesti isti neopravdano zadržava izvođenje.

Pogodak postignut izravno iz početnog udarca ne vrijedi. Ne može se postići pogodak iz pravilnog
spuštanja lopte niti u svoj niti u protivnički gol. Ako se postigne pogodak u svoj gol, nastavak igre je
ubacivanjem iz kuta za protivničku ekipu, a ako se postigne u protivnički gol, nastavak igre je
ubacivanjem u igru od strane protivničkoga vratara.

Članak 16.

Na turniru se primjenjuje pravilo AKUMULIRANIH PREKRŠAJA. To je prekršaj iz kojeg se izravno
postiže i priznaje pogodak od izvoditelja prekršaja.

U svakom poluvremenu prilikom dosuđenog petog (5) i svakog idućeg akumuliranog prekršaja, izvodi
se udarac sa deset (10) metara po sredini gola. Vratar može izaći ispred crte gola maksimalno pet (5)
metara. Po isteku prvog poluvremena, a početkom drugog,obje ekipe započinju sa nula (0)
akumuliranih prekršaja. Evidencija akumuliranih prekršaja registrira se na semaforu i kod delegata
utakmice.

U akumulirani prekršaj ubrajaju se svi dosuđeni izravni udarci dok se neizravni ne ubrajaju. Kada
sudac dosudi istovremeno prekršaj za jednu i drugu ekipu, bez obzira je li jedna ili su obje ekipe u
bonusu, akumulirani prekršaj se samo upisuje u zapisnik utakmice, ali se ne izvodi pucanje sa 10
metara, nastavak igre je spuštanje lopte na mjestu gdje se nalazila u trenutku prekida igre. Delegat
utakmice nakon ispunjenja bonusa daje zvučni signal upozorenja sucima utakmice.

Klizeći start je dozvoljen sve dok nema dodira između igrača: blokiranjem udaraca uklizavanjem,
uklizavanje igrača na loptu kada ista nije pod kontrolom. Uklizavanje igrača na loptu sa kontaktom na
protivničkog igrača je izravni slobodni udarac.

Članak 17.

Zbog preoštre ili grube igre, nešportskog ponašanja ili prigovora, sudac mora kazniti igrače javnom
opomenom ili isključenjem. Isključeni igrač mora odmah napustiti igralište. Ukoliko se pričuvni igrači i
vodstvo ekipe nesportski ponašaju (vrijeđanje, nesportsko prigovaranje i slično), sudac može isključiti
pričuvne igrače pokazujući im crveni karton ili udaljavajući vodstvo s klupe. U tom slučaju igrač iz
terena ne mora izaći iz igre, već ekipe nastupaju i dalje s jednakim brojem igrača.

Vrijeme isključenja igrača počinje teći tek kada isključeni igrač napusti igralište i sudac da znak za
nastavak igre, te isto isključivo mjeri mjeritelj vremena koji suce obavještava o isteku vremenske
kazne. Zamjenski igrač umjesto isključenog igrača u terenu, ulazi nakon 2 minute ili nakon što ekipa
kojoj je isključen igrač primi zgoditak. U slučaju više trenutno važećih isključenja, važeća su FIFA
pravila malonogometne igre.

Ako tijekom pauze ili minute odmora igrač bude isključen, a da je bio u tom trenutku u sastavu ekipe
na terenu, njegova ekipa započinje nastavak s igračem manje.

Pričuvni igrač isključuje se ukoliko spriječi pogodak ili izgrednu priliku za postizanje pogotka u tijeku
igre. Predstavnik ekipe odlučuje koji igrač s terena napušta igru u vremenu od 2 minute ili dok
protivnička ekipa ne postigne pogodak. Isti se ne vodi se kao isključen.

Članak 18.

Kad bilo koji igrač bude isključen, automatski nema pravo nastupa na prvoj sljedećoj utakmici osim u
slučaju lakše povrede pravila uz nadoplatu 300 kuna. Pod pojmom lakše povrede pravila smatra se:

  <> isključenje zbog sprječavanja prekršajem (iz igre) protivničkog igrača u izglednoj prilici za
  postizanje zgoditka bez težih posljedica po protivničkog igrača,,
 • dvije javne opomene jednom igraču na istoj utakmici zbog čega je nastupilo isključenje,ali uz
  uvjet da obje javne opomene nisu izrečene zbog nesportskog ponašanja (vrijeđanje,
  prigovaranja i sl.) odnosno da je barem jedna opomena izrečena zbog prekršaja, pogrešne
  izmjene, nedovoljnog odmicanja od poprečne crte prilikom izvođenja auta protivničke ekipe i
  sl. što se ne smatra nesportskim ponašanjem ili gestom.

Osoba koja je kažnjena zabranom igranja:

 • u trajanju 1 kolo ne može nastupati sljedeće kolo u konkurenciji u kojoj je napravila disciplinski
  prekršaj, dok u drugoj konkurenciji ima pravo nastupa.
 • u trajanju 2 ili više kola ne može nastupati niti u jednoj konkurenciji sve dok se ne odigra
  kompletno kolo u kojem bi njena kazna istekla neovisno je li ekipa kažnjene osobe u trenutku
  prestanka kazne još participira u turniru u kategoriji u kojoj je osoba napravila disciplinski
  prekršaj.

U slučaju težeg prekršaja, prijave službenih osoba, nesportskih ponašanja pobliže objašnjenih
Disciplinskim pravilnikom HNS-a, odnosno ponavljanjem disciplinskih prekršaja, Organizacijski odbor
može izreći kaznu zabrane igranja i nastupanja do kraja turnira, te kaznu zabrane igranja i nastupanja
nekoliko kola na sljedećem turniru, a u teškim slučajevima i na nekoliko sljedećih turnira, neovisno o
disciplinskim kaznama navedenim u Disciplinskom pravilniku HNS-a

Na odluku Organizacijskog odbora, igrači i ekipe nemaju pravo žalbe. Izuzetak je teška kazna kada se
podnosi zamolba (pismeno + uplaćena pristojba od 1000,00 kn) Organizatoru. Sve teže povrede
odredbi Disciplinskog pravilnika HNS-a biti će prijavljene nadležnom tijelu.

Sve izrečene disciplinske mjere zabrane igranja, vođenja ili predstavljanja ekipe odnose se na
zabranu igranja, vođenja i predstavljanje ekipe za cjelokupan period trajanja kazne. Sve kažnjene
osobe u trajanju 2 ili više kola, a čije ekipe uslijed poraza ne participiraju više u turniru, prenose
preostalu kaznu na sljedeći Torcida kup.

Članak 19.

Ekipa koja zbog kazni isključenja ili zbog posljedice povreda (nemaju rezervnih igrača) ostane
na terenu s manje od tri (3) igrača nema pravo na nastavak utakmice, sudac istu prekida te se
utakmica se registrira sa 5:0 p.f. u korist ekipe koja nije imala za posljedicu opisanu ovim člankom ili
postojećim rezultatom u koliko je bio povoljniji od 5:0. Strijelci se u oba slučaja evidentiraju u statistiku
najbolji strijelac turnira. Strijelci koji izvode šesterce sa kojim se traži krajnji pobjednik utakmice se ne
evidentiraju u listu najbolji strijelac turnira.

Članak 20.

Pravo žalbe (u pisanom obliku) ima svaka ekipa koja u roku od petnaest (15) minuta nakon završetka
utakmice izvrši uplatu pristojbe od 1.000,00 kn (uvjet za rješavanje). U slučaju cjelovitog pozitivnog
rješenja žalbe, uplaćeni iznos se vraća uplatitelju.

Članak 21.

U konkurenciji mladih najbolji strijelac određuje se zbrojem golova počevši od 2.kola (ukoliko se igra
pretkolo), odnosno 3.kola (ukoliko nema pretkola), dok se u konkurenciji veterana najbolji strijelac
određuje zbrojem golova počevši od 2.kola. U slučaju istog broja postignutih pogodaka najbolji
strijelac je onaj koji je pogotke postigao u manje odigranih utakmica na turniru. Idući kriterij je prema
fair playu tj. najbolji je strijelac onaj koji ima manju indeksnu bodovnu vrijednost disciplinskih mjera
(crveni karton 2 boda, žuti karton 1 bod). U slučaju da je i to isto, najbolji strijelac je onaj koji je
postigao više pogodaka u utakmici kasnije faze turnira (finale, nakon toga polufinale, pa četvrtfinale…)

Članak 22.

Sve utakmice se igraju prema programu u terminima-satnici kako odredi Organizator koji zadržava
pravo da vrši izmjene u rasporedu. Nema izmjene rasporeda na temelju zahtjeva ili zamolbe ekipe.
Voditelj natjecanja pridržava si pravo da u dokaznim iznimnim slučajevima raspravi zahtjev (zamolbu),
odnosno odgodi, zamijeni ili uskladi termin-satnicu ukoliko se ustanovi kako se radi o opravdanoj višoj
sili.

Članak 23.

Propozicije natjecanja donosi Organizator. Pravo tumačenja ovih propozicija ima Voditelj
natjecanja u skladu sa pozitivnim iskustvima u nogometnoj praksi. Za sve što nije regulirano ovim
propozicijama primjenjuje se Pravilnik o natjecanju HNS-a. Sve odluke donesene osnovom propozicija
i Pravilnika o natjecanju HNS-a, te okončanja žalbenog postupka su konačne. Sve utakmice na turniru
se održavaju pod obaveznom prijavom prema Zakonu o javnom skupu pa svi koji se nalaze unutar
službenih objekata organizatora podliježu primjeni istoga u svezi bilo kakvih kršenja.

Članak 24.

Svaki igrač, član, Predstavnik odnosno voditelj ekipe nastupa na vlastitu odgovornost. Za sve osobne
stvari unutar garderobnih prostora korisnik preuzima vlastitu odgovornost jer Organizator ne odgovara
za izgubljeno, ostavljeno ili otuđeno. Nastupom na turniru svaki sudionik dobrovoljno daje
privolu/suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i OIB) u
svrhu vođenja statistike 24. malonogometnog turnira “Torcida kup 2018.” kojeg organizira Udruga
Torcida kup i privolu/suglasnost za objavu navedenih osobnih podataka na internetskim stranicama
Organizatora.

Split , lipanj 2018. godine