Propozicije natjecanja

Propozicije

 

PROPOZICIJE „Torcida kup 2016.“

 

Članak 1.

NAZIV NATJECANJA: 22. malonogometni turnir “Torcida kup 2016.”

Članak 2.

ORGANIZATOR NATJECANJA: Klub navijača Hajduka “Torcida”-Split

Članak 3.

Turnir vodi Organizacijski odbor, dok natjecanje sprovodi Voditelj natjecanja.

Članak 4.

Na turniru može sudjelovati neograničen broj momčadi koje se pravovremeno prijave te izvrše uplatu od 600,00 kn. Momčad koja ne izvrši uplatu i ne prikaže dokaz o uplati neće ući u ždrijeb turnira.

U slučaju nanošenja materijalne štete od strane bilo koje momčadi ili pojedinca, ista se mora nadoknaditi odmah ili će se poduzeti zakonske mjere protiv počinitelja shodno Zakonu o javnom skupu te osiguranja natjecanja za što je nadležan Organizator sukladno pravu pokretanja prekršajno-krivičnog postupka pri nadležnom sudu RH.

Članak 5.

U prijavi treba navesti : naziv momčadi te ime i prezime osobe za kontakt (voditelja) i broj
telefona.

Pravo nastupa na turniru za mlade imaju svi igrači koji su dan početka turnira navršili 16 godina, registrirani igrači velikog i malog nogometa pod uvjetom da isti nisu pod izdržavanjem zabrane igranja koju su izrekle disciplinske komisije HNS-a, ŽNS-a, organizatori “Torcida kupa” ili drugi odobreni turniri prema odluci HNS-a od 24.05.2005 godine. Pravilo nastupa na turniru za veterane je isto kao i za mlade s time da mogu nastupiti samo igrači koji na dan pojedine utakmice navrše 35 godina. Za točnost podataka odgovara isključivo osoba koja prijavljuje momčad te snosi posljedice za kršenje istih.

Nastup bez osobne iskaznice (zamjenski dokument: putovnica, vozačka dozvola, vojna iskaznica ili športska iskaznica športskog saveza) neće biti odobren po cijenu ne igranja jednog ili više pojedinaca pa čak i cijele momčadi. Ukoliko zbog nepoštivanja pravila obje momčadi ne mogu nastupiti, odmah nastupa automatska diskvalifikacija. Prilikom prijave igrača pri prvom nastupu na turniru isti mora predočiti neki od gore navedenih dokumenata sa slikom te upisati njegov JMBG ili broj osobne iskaznice. Isto vrijedi i za svakog od naknadno prijavljenih igrača (ukupno do 12) prilikom njihovog prvog nastupa.

Iznimno, Organizacijski odbor može prihvatiti dodatnu prijavu (13), jednog igrača velikog nogometa ukoliko ustanovi kako se radi o bitnoj medijskoj promociji turnira. Organizacijski odbor može uskratiti pravo pojedinom igraču nastupa za pojedinu ekipu ukoliko ga smatra izrazitom provokacijom koja može utjecati na sigurnost natjecanja.

 

 

 

Članak 6.

Igrač može nastupati isključivo samo za jednu momčad. Ukoliko dvije ili više momčadi prijave istog
igrača konačna pripadnost određuje se njegovim prvim nastupom, tada isti nema pravo igranja za drugu momčad.

Članak 7.

Prijava sastava za svaku momčad u jednoj utakmici vrši se 20 minuta prije početka utakmice kod
zapisničkog stola uz obavezno poštivanje članka 4. Propozicija. Na zahtjev Organizatora natjecanja tj. službenih osoba utakmice, sve momčadi su dužne napraviti fotografiju svoje momčadi kod službenog fotografa turnira.

Članak 8.

Sve utakmice počinju u točno zakazano vrijeme, u protivnom se utakmica registrira u korist protivnika sa 5-0 p.f., dok je maksimalno vrijeme čekanja momčadi 15 minuta u odnosu na delegiranu satnicu. Ukoliko obje momčadi ne pristupe utakmici iste se odmah diskvalificiraju. Nema izmjene termina.

Voditelj natjecanja pridržava si pravo da u dokaznim iznimnim slučajevima raspravi zahtjev, odnosno
odgodi, zamijeni ili uskladi termin-satnicu ukoliko se ustanovi kako se radi o opravdanoj višoj sili.

Ako je utakmica morala biti prekinuta iz opravdanih razloga više sile, o čemu odlučuje sudac, prvenstveno vodeći računa o sigurnosti igrača, prekinuta utakmica se nastavlja u terminu koji odredi Organizator i to tako da se nastavlja rezultatom, proteklim vremenom, disciplinskim mjerama i svim ostalim činjenicama koje su zavedene u zapisniku. U zapisniku nastavka prekinute utakmice mogu biti svi članovi momčadi bez obzira jesu li bili zavedeni u službeni zapisnik prekinute utakmice, osim članova momčadi koji su u prekinutoj utakmici udaljeni ili isključeni iz igre, kao i članova momčadi koji izdržavaju neku od disciplinskih kazni koju je donio Organizator. Ako jedna momčad neopravdano ne nastupi na odigravanju nastavka prekinute utakmice, utakmica će biti registrirana 5-0 p.f. u korist protivničke momčadi.

Članak 9.

Ukoliko je ostalo mjesta u zapisniku, igrači se prijavljuju do četvrtzavršnice. U  četvrtzavršnici nema više prijava, kod veterana u poluzavršnici. U igri se istovremeno može nalaziti najviše šest(6)igrača od kojih je jedan vratar, dok se utakmica može započeti i sa 4 igrača. U službenom prostoru mogu se nalaziti samo prijavljeni igrači iz zapisnika + voditelj momčadi + predstavnik momčadi (sponzor ili pokrovitelj). Osobe koje nisu u navedenom statusu ne mogu biti u službenom prostoru te se moraju udaljiti iz istog. Ukoliko u roku od 5 minuta osobe koje nisu u navedenom statusu ne napuste službeni prostor momčad gubi utakmicu sa 5-0 p.f., ako je to slučaj sa obje momčadi tada nastupa automatska diskvalifikacija za obje momčadi.

Članak 10.

Izmjene igrača mogu se tijekom utakmice vršiti neograničeno i “leteći”, ali samo u označenom prostoru kod zapisničkog stola. Pod ispravnom izmjenom smatra se kad igrač napusti teren te nakon toga uđe u igru zamjenski igrač, u protivnom, igrača koji je ulazio kažnjava se javnom opomenom.

 

Članak 11.

Utakmice se igraju 2×15 minuta čiste igre, kod veterana 2×12. Za kontrolu vremena i zaustavljanje sata isključivo je odgovoran mjeritelj vremena utakmice te se primjene ovoga članka odnose na njega.

Ukoliko mjeritelj vremena zvučnim signalom označi kraj poluvremena ili utakmice, a neposredno prije toga se stvore uvjeti za bilo kakvu sudačku odluku, sudac je dužan provesti odluku do kraja te dopustiti izvođenje udarca i provedbu disciplinskih mjera. Nakon toga ako lopta direktno uđe u vrata, ako lopta udari u prečku, stupove vrata, tlo i/ili udari u bilo kojeg obrambenog igrača i uđe u vrata, pogodak se priznaje te sudac svira kraj poluvremena ili utakmice. Sudac u svakoj situaciji mora dopustiti da se udarac dovrši do kraja ukoliko je upućen prije zvučnog signala koji označava prekid susreta te na tom putu lopta dotiče obrambenog igrača. Ukoliko loptu na tom putu dotakne igrač napadačke momčadi sudac označava kraj u tom trenutku dodira.

Ako igrač spriječi pogodak rukom nakon zvučnog signala, sudac svira kraj poluvremena ili utakmice bez tehničke mjere, a igrača se disciplinski kažnjava opomenom ili isključenjem. Ako igrač spriječi izglednu priliku prekršajem nakon zvučnog signala, sudac svira kraj utakmice ili poluvremena bez tehničke mjere, a igrača se ovisno o težini prekršaja disciplinski kažnjava opomenom ili isključenjem. Ako igrač spriječi pogodak ili izgrednu priliku, a ekipa nije u bonusu, nema tehničke mjere, samo disciplinska, a ako je u bonusu onda se čeka efekt udarca sa (6m ili 10 m) i označuje se kraj utakmice.

Članak 12.

U slučaju neriješenoga rezultata utakmice odmah se izvode šesterci, po tri (3) svaka momčad naizmjenično od strane različitih igrača. Ukoliko ni tada nema pobjednika svaka momčad izvodi naizmjenično po jedan šesterac, i dalje od strane različitih igrača, do broja koji je jednak broju igrača momčadi koja ima manje prijavljenih igrača u zapisniku, dok se ne dobije pobjednik. Ukoliko ni nakon toga nema pobjednika nastavlja se izvoditi po jedan šesterac naizmjenično istim redoslijedom igrača kakav je prijavljen na početku. Prije izvođenja šesteraca, mora se izjednačiti broj igrača kod obje ekipe koji izvode šesterce.

Članak 13.

Vratarev prostor je unutar šesterca u kojem vratar smije intervenirati i rukom i u kojem
se prekršaji kažnjavaju šestercem. Vratar ubacuje loptu iz svog prostora isključivo rukom, iz takvog udarca se ne priznaje pogodak. Vratar može postići pogodak nogom u igri. Pogodak nogom vratara iz igre vrijedi uvijek, neovisno da li lopta prije toga dodirne podlogu ili ne. Vratar ne smije primiti loptu od suigrača kojom je već jednom igrao dok je ne dodirne protivnički igrač, čak ni onda kada prijeđe lopta u protivničku polovicu. Vratar smije primiti loptu u ruke tijekom igre na dodavanje svoga suigrača ukoliko je vraćanje lopte dijelom tijela iznad koljena i u slučaju ako nije bilo namjere vraćanja.

Članak 14.

Sve momčadi su obavezne nastupiti u jednoobraznoj športskoj opremi. U slučaju sličnih dresova dvije momčadi sudac odlučuje o nošenju navlaka momčadi koja je u zapisniku gost. Navlake osigurava Organizator. Svi natpisi na dresovima ( naziv momčadi, ime igrača, logo sponzora) moraju biti ispisani latiničnim pismom.

 

Članak 15.

Aut je kada lopta cijelim svojim obujmom prijeđe uzdužnu liniju terena. Aut se izvodi nogom sa crte ili na udaljenosti ne većoj od 25 cm od crte, od mjesta na kojem je lopta izašla s igrališta. Aut je neizravni udarac te se iz istog ne priznaje pogodak.

Kod auta i kornera protivnički igrač mora biti udaljen najmanje pet (5) metara od lopte, isto pravilo važi i kod svih ostalih nastavaka igre, izuzetak je početni udarac gdje je minimalna udaljenost tri (3) metra. Korner se isključivo izvodi u zato označenom prostoru te isključivo u terenu. Svi prekidi se mogu izvoditi bez znaka suca i dok protivnički igrač nije na propisnoj udaljenosti, pod uvjetom da lopta miruje. Vrijeme za izvođenje svih udaraca je do četiri (4) sekunde, koje se počinju odbrojavati nakon što su ispunjeni svi uvjeti za izvođenje. Protivnički igrač ne smije stajati ispred lopte kod prekida već se mora odmah početi udaljavati. Svako sprječavanje izvođenja prekida kažnjava se javnom opomenom (žuti karton). Sudac odbrojavanje može započeti i dok lopta nije postavljena na mjesto izvođenja, ukoliko momčad koja treba izvesti isti neopravdano zadržava izvođenje.

Pogodak postignut izravno iz početnog udarca ne vrijedi. Ne može se postići pogodak iz pravilnog spuštanja lopte niti u svoj niti u protivnički gol. Ako se postigne pogodak u svoj gol, nastavak igre je ubacivanjem iz kuta za protivničku ekipu, a ako se postigne u protivnički gol, nastavak igre je ubacivanjem u igru od strane protivničkoga vratara.

Članak 16.

Na turniru se primjenjuje pravilo AKUMULIRANIH PREKRŠAJA. To je prekršaj iz kojeg se izravno postiže i priznaje pogodak od izvoditelja prekršaja.

U svakom poluvremenu prilikom dosuđenog petog (5) i svakog idućeg akumuliranog prekršaja, izvodi se udarac sa deset (10) metara po sredini gola. Vratar može izaći ispred crte gola maksimalno pet (5) metara. Po isteku prvog poluvremena, a početkom drugog ,obje momčadi započinju sa nula (0) akumuliranih prekršaja. Evidencija akumuliranih prekršaja registrira se na pomoćnom semaforu i kod delegata utakmice.

U akumulirani prekršaj ubrajaju se svi dosuđeni izravni udarci dok se neizravni ne ubrajaju. Kada sudac dosudi istovremeno prekršaj za jednu i drugu momčad, bez obzira dali je jedna ili oba dvije momčad u bonusu, akumulirani prekršaj se samo upisuje u zapisnik utakmice, ali se ne izvodi pucanje sa 10 metara, nastavak igre je spuštanje lopte na mjestu gdje se nalazila u trenutku prekida igre. Delegat utakmice nakon ispunjenja bonusa daje zvučni signal upozorenja sucima utakmice.

Klizeći start je dozvoljen sve dok nema dodira između igrača: blokiranjem udaraca uklizavanjem, uklizavanje igrača na loptu kada ista nije pod kontrolom. Uklizavanje igrača na loptu sa kontaktom na protivničkog igrača je izravni slobodni udarac.

Članak 17.

Zbog preoštre ili grube igre , nešportskog ponašanja ili prigovora, sudac mora kazniti igrače javnom opomenom ili isključenjem. Isključeni igrač mora odmah napustiti igralište. Ukoliko se pričuvni igrači i vodstvo momčadi nesportski ponašaju (vrijeđanje, nesportsko prigovaranje i slično), sudac može isključiti pričuvne igrače pokazujući im crveni karton ili udaljavajući vodstvo s klupe. U tom slučaju igrač iz terena ne mora izaći iz igre, već momčadi nastupaju i dalje s jednakim brojem igrača.

 

Vrijeme isključenja igrača počinje teći tek kada isključeni igrač napusti igralište i sudac da znak za nastavak igre, te isto isključivo mjeri delegat utakmice koji suce obavještava o isteku vremenske kazne. Zamjenski igrač umjesto isključenog igrača u terenu, ulazi nakon 2 minute ili nakon šta momčad kojoj je isključen igrač primi zgoditak

Ako tijekom pauze ili minute odmora igrač bude isključen, a da je bio u tom trenutku u sastavu momčadi na terenu, njegova momčad započinje nastavak s igračem manje.

Pričuvni igrač isključuje se ukoliko spriječi pogodak ili izgrednu priliku za postizanje pogotka u tijeku igre. Kapetan ekipe ili trener odlučuju koji igrač s terena napušta igru u vremenu od 2 minute ili dok protivnička ekipa ne postigne pogodak. Isti se ne vodi se kao isključen.

Članak 18.

Kad bilo koji igrač bude isključen, automatski nema pravo nastupa na slijedećoj utakmici osim u slučaju lakše povrijede pravila uz nadoplatu 300 kuna. U slučaju težeg prekršaja , prijave službenih osoba, Voditelj natjecanja može izreći i veći broj utakmica zabrane igranja ili zabranu igranja do kraja turnira. U izuzetno teškim slučajevima i na nekoliko slijedećih turnira. Na odluku Voditelja natjecanja, igrači i momčadi nemaju pravo žalbe. Izuzetak je teška kazna tada se podnosi žalba (pismeno + uplaćena pristojba od 1000,00 kn) organizatoru natjecanja. Disciplinske sankcije donose se osnovom disciplinskog pravilnika HNS-a te će se sve eventualne vremenske kazne s turnira odnositi i primjenjivati na sva natjecanja HNS-a.

Članak 19.

Momčad koja zbog kazni isključenja ili zbog posljedice povreda(nemaju rezervnih igrača) ostane
na terenu s manje od tri (3) igrača nema pravo na nastavak utakmice, sudac istu prekida te se utakmica se registrira sa 5:0 p.f. u korist momčadi koja nije imala za posljedicu opisanu ovim člankom ili postojećim rezultatom u koliko je bio povoljniji od 5:0. Strijelci se u oba slučaja evidentiraju u statistiku najbolji strijelac turnira. Strijelci koji izvode šesterce sa kojim se traži krajnji pobjednik utakmice se ne evidentiraju u listu najbolji strijelac turnira.

Članak 20.

Pravo žalbe (u pisanom obliku) ima svaka momčad koja u roku od petnaest(15)minuta nakon završetka utakmice izvrši uplatu pristojbe od 1.000,00 kn (uvjet za rješavanje). U slučaju cjelovitog pozitivnog rješenja žalbe, uplaćeni iznos se vraća uplatitelju.

Članak 21.

Najbolji strijelac određuje se zbrojem golova počevši od 1.kola, od kojeg nema slobodnih momčadi. U slučaju istog broja postignutih pogodaka najbolji strijelac je onaj koji je pogotke postigao u manje odigranih utakmica na turniru. Idući kriterij je prema većem broju postignutih golova počevši od završnice unatrag.

Članak 22.

Sve utakmice se igraju prema programu u terminima-satnici kako odredi Organizator .

 Članak 23.

Propozicije natjecanja donosi Organizator. Pravo tumačenja ovih propozicija ima Voditelj
natjecanja u skladu sa pozitivnim iskustvima u nogometnoj praksi. Za sve što nije regulirano ovim propozicijama primjenjuje se Pravilnik o natjecanju HNS-a. Sve odluke donesene osnovom propozicija i Pravilnika o natjecanju HNS-a, te okončanja žalbenog postupka su konačne. Sve utakmice na turniru se održavaju pod obaveznom prijavom prema Zakonu o javnom skupu pa svi koji se nalaze unutar službenih objekata organizatora podliježu primjeni istoga u svezi bilo kakvih kršenja.

Članak 24.

Svi igrači te njihovi voditelji momčadi nastupaju na vlastitu odgovornost. Za sve osobne stvari unutar garderobnih prostora svi korisnici preuzimaju vlastitu odgovornost jer Organizator ne odgovara za izgubljeno, ostavljeno ili otuđeno.

Split , lipanj 2016. godine