Propozicije natjecanja

PROPOZICIJE

Članak 1.

NAZIV NATJECANJA: 25. malonogometni turnir “Torcida kup 2019.”(u daljnjem tekstu: Turnir)

Članak 2.

ORGANIZATOR NATJECANJA: Udruga Torcida kup (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 3.

Turnir vodi Organizacijski odbor, dok natjecanje sprovodi Voditelj natjecanja. Turnir se održava na igralištu u Vukovarskoj ulici u Splitu na podlozi s umjetnom travom.

Članak 4.

Na Turniru može sudjelovati neograničen broj ekipa koje se pravovremeno prijave te izvrše uplatu od 600,00 kn. U prijavi treba navesti: kategoriju natjecanja, naziv ekipe, ime i prezime, broj telefona i OIB osobe zadužene za komunikaciju između ekipe i Organizatora (u daljnjem tekstu: kontakt osoba). U slučaju da je kontakt osoba ekipe strani državljanin koji nema OIB, isti je u prijavi ekipe umjesto OIB-a dužan dostaviti broj, mjesto, državu i datum izdavanja osobne iskaznice.

Ekipa koja ne izvrši uplatu i ne prikaže dokaz o uplati neće ući u ždrijeb turnira. Kontakt osoba koja je prijavila ekipu, dužna je nazočiti ždrijebu, izvršiti provjeru je li prijavljena ekipa sastavni dio ždrijeba, a ukoliko nije, Organizatoru skrenuti pozornost. Ždrijeb parova je javan i održati će se 28.6.2019. na igralištu u Vukovarskoj ulici s početkom u 21:30. U ždrijebu nema privilegiranih ekipa. Osvajač Torcida kupa iz prethodne godine, obvezno igra preliminarnu rundu.

U slučaju nanošenja materijalne štete od strane bilo koje ekipe ili pojedinca, ista se mora nadoknaditi odmah ili će se poduzeti zakonske mjere protiv počinitelja shodno Zakonu o javnom skupu te osiguranja natjecanja za što je nadležan Organizator sukladno pravu pokretanja prekršajno-krivičnog postupka pri nadležnom sudu RH.

Organizator ima pravo donijeti odluku o financijskoj kazni ekipi i(li) pojedincu zbog radnji kojima je počinjena šteta ugledu turniru. Kažnjena ekipa odnosno pojedinac nema pravo sudjelovanja u Turniru ni u jednoj kategoriji sve dok ne izmiri financijske obveze. Ova vrsta kazna se prenosi i na naredne kupove. U slučaju da ekipa ne izvrši uplatu u rokovima koje odredi Organizator, ista kazna se odnosi i na Kontakt osobu koja se trenutno suspendira iz svih kategorija budući da je odgovorna za uplatu članarine.

Članak 5.

Turnir se igra u dvije kategorije: mladi (seniori) i veterani.

Pravo nastupa na Turniru za mlade imaju svi igrači koji su dan početka turnira navršili 16 godina, registrirani igrači velikog i malog nogometa pod uvjetom da isti nisu pod izdržavanjem zabrane igranja koju su izrekle disciplinske komisije HNS-a, ŽNS-a, Organizator ili drugi odobreni turniri prema odluci HNS-a od 24.05.2005 godine. Pravilo nastupa na turniru za veterane je isto kao i za mlade s time da mogu nastupiti samo igrači koji na dan pojedine utakmice navrše 35 godina. Za točnost podataka odgovara isključivo osoba ovlaštena da vodi i predstavlja ekipu na utakmici (u daljnjem tekstu: Predstavnik) te on i ekipa snose posljedice za eventualno kršenje istih. Pojedinac koji vrši prijavu ekipe je Predstavnik (voditelj) i on nije ovlašten predstavljati ekipu prema Organizatoru (komunikacija i korespondencija) već je za to ovlaštena Kontakt osoba ukoliko voditelj i kontakt osoba nije ista osoba. Kontakt osoba može pismenim putem (ili SMS-om s broja mobitela koji je naveden u prijavi) obavijestiti Organizatora da prepušta pravo komunikacije i korespondencije prema Organizatoru nekom drugom pojedincu koji to potvrđuje na isti način. U slučaju da Predstavnik (voditelj) nije prisutan na utakmici, jedan od igrača ekipe preuzima i ulogu predstavnika i može vršiti nadopunu Prijavne liste.  

Za one natjecatelje za koje delegat utakmice sa sigurnošću ne može potvrditi identitet, nastup bez osobne iskaznice (zamjenski dokument: putovnica, vozačka dozvola, vojna iskaznica ili sportska iskaznica sportskog saveza) neće biti odobren po cijenu ne igranja jednog ili više pojedinaca pa čak i cijele ekipe. Ukoliko zbog nepoštivanja pravila obje ekipe ne mogu nastupiti, odmah nastupa automatska diskvalifikacija. Prilikom prijave igrača i članova pri prvom nastupu na turniru Predstavnik ispunjava prijavnu listu sa nazivom ekipe, kategorijom u kojoj se ekipa natječe, imenom i prezimenom te datumom rođenja svakog člana ekipe. Isto vrijedi i za svakog od naknadno prijavljenih igrača (ukupno do 12) prilikom njihovog prvog nastupa. Iznimno, Organizator može odobriti zamolbu ekipe za dodatnu prijavu jednog vrhunskog sportaša (u prijavnu listu) ukoliko ustanovi da se radi o bitnoj medijskoj promociji turnira. U tom slučaju prijavna lista te ekipe sadrži 13 igrača, ali u zapisnik predmetne utakmice Predstavnik može prijaviti 12 igrača.

Organizator može uskratiti pravo nastupa pojedinom igraču odnosno udaljiti istoga tijekom turnira (ako je isti već nastupio) ukoliko ga smatra provokacijom koja može utjecati na sigurnost natjecanja, kao i pojedincu za kojeg Organizator smatra da mu ne može jamčiti sigurnost.

Članak 6.

Igrač može nastupati isključivo samo za jednu ekipu u istoj kategoriji. Ukoliko dvije ili više ekipa prijave istog igrača konačna pripadnost određuje se njegovim prvim nastupom. Tada isti nema pravo igranja za ostale ekipe bez obzira što su ga navele u Prijavnoj listi u kojoj nije dozvoljena zamjena tog igrača drugim igračem stoga Organizator preporučuje Predstavnicima da Prijavnu listu do početka utakmice finala grupe (kod mladih) odnosno utakmice četvrtfinala (kod veterana) ispunjavaju samo s članovima koji su prisutni.

U prijavnoj listi također nije dozvoljena ni zamjena igrača kojem je uskraćeno pravo nastupanja ili udaljenom igraču iz članka 5. Stavka 4. ovih Propozicija, drugim igračem.

Članak 7.

Prijava sastava za svaku ekipu u jednoj utakmici vrši se 20 minuta prije početka utakmice kod
zapisničkog stola uz obavezno poštivanje članka 5. Propozicija. Na zahtjev Organizatora tj. službenih osoba utakmice, sve ekipe su dužne napraviti fotografiju ekipe kod službenog fotografa turnira.

Članak 8.

Sve utakmice počinju u točno zakazano vrijeme, u protivnom se utakmica registrira u korist protivnika sa 5-0 p.f., dok je maksimalno vrijeme čekanja ekipe 10 minuta u odnosu na delegiranu satnicu. U slučaju opravdane najave kašnjenja (a koju Organizator smatra opravdanom) ili nekih nepredviđenih okolnosti, Organizator može odlučiti da se vrijeme čekanja produžuje do dolaska ekipe odnosno zakazati utakmicu u nekom drugom terminu. Ukoliko obje ekipe ne pristupe utakmici iste se odmah diskvalificiraju.

Ako je utakmica morala biti prekinuta iz opravdanih razloga više sile, o čemu odlučuje sudac, prvenstveno vodeći računa o sigurnosti igrača, prekinuta utakmica se nastavlja u terminu koji odredi Organizator i to tako da se nastavlja rezultatom, proteklim vremenom, disciplinskim mjerama i svim ostalim činjenicama koje su zavedene u zapisniku. U zapisniku nastavka prekinute utakmice mogu biti svi članovi ekipe bez obzira jesu li bili zavedeni u službeni zapisnik prekinute utakmice, osim članova koji su u prekinutoj utakmici udaljeni ili isključeni iz igre, kao i članova koji izdržavaju neku od disciplinskih kazni koju je donio Organizator. Ako jedna ekipa neopravdano ne nastupi na odigravanju nastavka prekinute utakmice, utakmica će biti registrirana 5-0 p.f. u korist protivničke ekipe.

Članak 9.

Ukoliko je ostalo mjesta u prijavnoj listi (ukupno 12 igrača i 2 Predstavnika), ekipa u kategoriji mladih može prijavljivati igrače sve do početka svoje utakmice finala grupe (kod veterana do početka svoje utakmice četvrtzavršnice). U četvrtzavršnici u kategoriji mladih nema više prijava, a kod veterana u poluzavršnici.

U igri se istovremeno može nalaziti najviše šest (6) igrača od kojih je jedan vratar, dok se utakmica može započeti i sa 4 igrača. U službenom prostoru mogu se nalaziti samo prijavljeni članovi ekipe navedeni u Prijavnoj listi. Osobe koje nisu u navedenom statusu ne mogu biti u službenom prostoru te se moraju udaljiti iz istog. Ukoliko u roku od 5 minuta osobe koje nisu u navedenom statusu ne napuste službeni prostor ekipa gubi utakmicu sa 5-0 p.f.. Ako je to slučaj sa obje ekipe tada nastupa automatska diskvalifikacija za obje ekipe.

Članak 10.

Izmjene igrača mogu se tijekom utakmice vršiti neograničeno i “leteći”,ali samo u označenom prostoru kod zapisničkog stola. Pod ispravnom izmjenom smatra se kad igrač napusti teren te nakon toga uđe u igru zamjenski igrač, u protivnom,igrača koji je ulazio kažnjava se javnom opomenom.

Članak 11.

Utakmice se u kategoriji mladih igraju 2×15 minuta čiste igre, a kod veterana 2×12.Sve ekipe imaju pravo na jedan (1) jednominutni odmor (time – out) u svakom poluvremenu.

Za kontrolu vremena i zaustavljanje sata isključivo je odgovoran mjeritelj vremena utakmice.

Ukoliko mjeritelj vremena zvučnim signalom označi kraj poluvremena ili utakmice, a neposredno prije toga se stvore uvjeti za bilo kakvu sudačku odluku, sudac je dužan provesti odluku do kraja te dopustiti izvođenje udarca i provedbu disciplinskih mjera. Nakon toga ako lopta direktno uđe u vrata, ako lopta udari u prečku, stupove vrata, tlo i/ili udari u bilo kojeg obrambenog igrača i uđe u vrata, pogodak se priznaje te sudac svira kraj poluvremena ili utakmice. Sudac u svakoj situaciji mora dopustiti da se udarac dovrši do kraja ukoliko je upućen prije zvučnog signala koji označava prekid susreta te na tom putu lopta dotiče obrambenog igrača. Ukoliko loptu na tom putu dotakne igrač napadačke ekipe sudac označava kraj u tom trenutku dodira.

Ako igrač spriječi pogodak rukom nakon zvučnog signala, sudac svira kraj poluvremena ili utakmice bez tehničke mjere, a igrača se disciplinski kažnjava opomenom ili isključenjem. Ako igrač spriječi izglednu priliku prekršajem nakon zvučnog signala, sudac svira kraj utakmice ili poluvremena bez tehničke mjere, a igrača se ovisno o težini prekršaja disciplinski kažnjava opomenom ili isključenjem. Ako igrač spriječi pogodak ili izgrednu priliku, a ekipa nije u bonusu, nema tehničke mjere, samo disciplinska, a ako je u bonusu onda se čeka efekt udarca sa (6m, 7m ili 10 m) i označuje se kraj utakmice.

Članak 12.

U slučaju neriješenoga rezultata utakmice po završetku iste odmah se pristupa izvođenju kaznenih udaraca za dobivanje pobjednika (šesterci – mladi, sedmerci – veterani), i to po tri (3) svaka ekipa na način da prvo kazneni udarac izvodi ekipa A. Nakon nje sljedeća dva uzastopna kaznena udarca izvodi ekipa B, pa sljedeća dva izvodi ekipa A, i konačno ekipa B (ABBAAB) sve od strane različitih igrača. Ukoliko ni tada nema pobjednika, ekipe nastavljaju izvoditi po jedan kazneni udarac istim slijedom sve od strane različitih igrača (BA AB BA AB…), dok se ne dobije pobjednik i tako sve do broja koji je jednak broju igrača ekipe koja ima manje prijavljenih igrača u zapisniku. Ukoliko ni nakon toga nema pobjednika nastavlja se izvoditi po jedan kazneni udarac istim redoslijedom igrača kakav je prijavljen na početku. Prije izvođenja kaznenih udaraca, delegat mora izjednačiti broj igrača kod obje ekipe koji izvode kaznene udarce.

Članak 13.

Vratarev prostor je unutar šesterca u kojem vratar smije intervenirati i rukom i u kojem
se prekršaji kažnjavaju šestercem. Vratar ubacuje loptu iz svog prostora isključivo rukom, iz takvog udarca se ne priznaje pogodak. Vratar može postići pogodak nogom u igri. Pogodak nogom vratara iz igre vrijedi uvijek, neovisno da li lopta prije toga dodirne podlogu ili ne. Vratar ne smije primiti loptu od suigrača kojom je već jednom igrao dok je ne dodirne protivnički igrač, čak ni onda kada prijeđe lopta u protivničku polovicu. Vratar smije primiti loptu u ruke tijekom igre na dodavanje svoga suigrača ukoliko je vraćanje lopte dijelom tijela iznad koljena i u slučaju ako nije bilo namjere vraćanja.

Članak 14.

Sve ekipe su obavezne nastupiti u jednoobraznoj športskoj opremi. Nije dozvoljen nastup u športskoj opremi profesionalnih klubova, izuzev opreme HNK Hajduk. U slučaju istih ili sličnih boja dresova dvije ekipe sudac odlučuje o nošenju navlaka, s tim da delegat odlučuje koja ekipa nosi navlake neovisno o tome tko je domaćin, a tko gost. Navlake osigurava Organizator. Svi natpisi na dresovima (naziv ekipe, ime igrača, logo sponzora) moraju biti ispisani latiničnim pismom.

Članak 15.

Aut je kada cijela lopta prijeđe uzdužnu liniju terena. Aut se izvodi nogom sa crte ili na udaljenosti ne većoj od 25 cm od crte, od mjesta na kojem je lopta izašla s igrališta. Aut je neizravni udarac te se iz istog ne priznaje pogodak.

Kod auta i kornera (od kutnoga luka) protivnički igrač mora biti udaljen najmanje pet (5) metara od lopte, isto pravilo važi i kod svih ostalih nastavaka igre, izuzetak je početni udarac gdje je minimalna udaljenost tri (3) metra. Korner se isključivo izvodi u zato označenom prostoru te isključivo u terenu. Svi prekidi se mogu izvoditi bez znaka suca i dok protivnički igrač nije na propisnoj udaljenosti, pod uvjetom da lopta miruje. Vrijeme za izvođenje svih udaraca je do četiri (4) sekunde, koje se počinju odbrojavati nakon što su ispunjeni svi uvjeti za izvođenje. Protivnički igrač ne smije stajati ispred lopte kod prekida već se mora odmah početi udaljavati. Svako sprječavanje izvođenja prekida kažnjava se javnom opomenom (žuti karton). Sudac odbrojavanje može započeti i dok lopta nije postavljena na mjesto izvođenja, ukoliko ekipa koja treba izvesti isti neopravdano zadržava izvođenje.

Pogodak postignut izravno iz početnog udarca ne vrijedi. Ne može se postići pogodak iz pravilnog spuštanja lopte niti u svoj niti u protivnički gol. Ako se postigne pogodak u svoj gol, nastavak igre je ubacivanjem iz kuta za protivničku ekipu, a ako se postigne u protivnički gol, nastavak igre je ubacivanjem u igru od strane protivničkoga vratara.

 

Članak 16.

Na turniru se primjenjuje pravilo AKUMULIRANIH PREKRŠAJA. To je prekršaj iz kojeg se izravno postiže i priznaje pogodak od izvoditelja prekršaja.

U svakom poluvremenu prilikom dosuđenog petog (5) i svakog idućeg akumuliranog prekršaja, izvodi se udarac sa deset (10) metara po sredini gola. Vratar može izaći ispred crte gola maksimalno pet (5) metara. Po isteku prvog poluvremena, a početkom drugog,obje ekipe započinju sa nula (0) akumuliranih prekršaja. Evidencija akumuliranih prekršaja registrira se na semaforu i kod delegata utakmice.

U akumulirani prekršaj ubrajaju se svi dosuđeni izravni udarci dok se neizravni ne ubrajaju. Kada sudac dosudi istovremeno prekršaj za jednu i drugu ekipu, bez obzira je li jedna ili su obje ekipe u bonusu, akumulirani prekršaj se samo upisuje u zapisnik utakmice, ali se ne izvodi pucanje sa 10 metara, nastavak igre je spuštanje lopte na mjestu gdje se nalazila u trenutku prekida igre. Delegat utakmice nakon ispunjenja bonusa daje zvučni signal upozorenja sucima utakmice.

Klizeći start je dozvoljen sve dok nema dodira između igrača: blokiranjem udaraca uklizavanjem, uklizavanje igrača na loptu kada ista nije pod kontrolom. Uklizavanje igrača na loptu sa kontaktom na protivničkog igrača je izravni slobodni udarac.

Članak 17.

Zbog preoštre ili grube igre, nešportskog ponašanja ili prigovora, sudac mora kazniti igrače javnom opomenom ili isključenjem. Isključeni igrač mora odmah napustiti igralište. Ukoliko se pričuvni igrači i vodstvo ekipe nesportski ponašaju (vrijeđanje, nesportsko prigovaranje i slično), sudac može isključiti pričuvne igrače pokazujući im crveni karton ili udaljavajući vodstvo s klupe. U tom slučaju igrač iz terena ne mora izaći iz igre, već ekipe nastupaju i dalje s jednakim brojem igrača.

Vrijeme isključenja igrača počinje teći tek kada isključeni igrač napusti igralište i sudac da znak za nastavak igre, te isto isključivo mjeri mjeritelj vremena koji suce obavještava o isteku vremenske kazne. Zamjenski igrač umjesto isključenog igrača u terenu, ulazi nakon 2 minute ili nakon što ekipa kojoj je isključen igrač primi zgoditak. U slučaju više trenutno važećih isključenja, važeća su FIFA pravila malonogometne igre.

Ako tijekom pauze ili minute odmora igrač bude isključen, a da je bio u tom trenutku u sastavu ekipe na terenu, njegova ekipa započinje nastavak s igračem manje.

Pričuvni igrač isključuje se ukoliko spriječi pogodak ili izgrednu priliku za postizanje pogotka u tijeku igre. Predstavnik ekipe odlučuje koji igrač s terena napušta igru u vremenu od 2 minute ili dok protivnička ekipa ne postigne pogodak. Isti se ne vodi se kao isključen.

Članak 18.

Kad bilo koji igrač bude isključen, automatski nema pravo nastupa na prvoj sljedećoj utakmici osim u slučaju lakše povrede pravila uz nadoplatu 300 kuna. Pod pojmom lakše povrede pravila smatra se:

  • isključenje zbog sprječavanja prekršajem (iz igre) protivničkog igrača u izglednoj prilici za postizanje zgoditka bez težih posljedica po protivničkog igrača,
  • dvije javne opomene jednom igraču na istoj utakmici zbog čega je nastupilo isključenje,ali uz uvjet da obje javne opomene nisu izrečene zbog nesportskog ponašanja (vrijeđanje, prigovaranja i sl.) odnosno da je barem jedna opomena izrečena zbog prekršaja, pogrešne izmjene, nedovoljnog odmicanja od poprečne crte prilikom izvođenja auta protivničke ekipe i sl. što se ne smatra nesportskim ponašanjem ili gestom.

Osoba koja je kažnjena zabranom igranja:

  • u trajanju 1 kolo ne može nastupati sljedeće kolo u konkurenciji u kojoj je napravila disciplinski prekršaj, dok u drugoj konkurenciji ima pravo nastupa.
  • u trajanju 2 ili više kola ne može nastupati niti u jednoj konkurenciji sve dok se ne odigra kompletno kolo u kojem bi njena kazna istekla neovisno je li ekipa kažnjene osobe u trenutku prestanka kazne još participira u turniru u kategoriji u kojoj je osoba napravila disciplinski prekršaj.

 

U slučaju težeg prekršaja, prijave službenih osoba, nesportskih ponašanja pobliže objašnjenih Disciplinskim pravilnikom HNS-a, odnosno ponavljanjem disciplinskih prekršaja, Organizacijski odbor može izreći kaznu zabrane igranja i nastupanja do kraja turnira, te kaznu zabrane igranja i nastupanja nekoliko kola na sljedećem turniru, a u teškim slučajevima i na nekoliko sljedećih turnira, neovisno o disciplinskim kaznama navedenim u Disciplinskom pravilniku HNS-a.

Na odluku Organizacijskog odbora, igrači i ekipe nemaju pravo žalbe. Izuzetak je teška kazna kada se podnosi zamolba (pismeno + uplaćena pristojba od 1000,00 kn) Organizatoru. Sve teže povrede odredbi Disciplinskog pravilnika HNS-a biti će prijavljene nadležnom tijelu.

Sve izrečene disciplinske mjere zabrane igranja, vođenja ili predstavljanja ekipe odnose se na zabranu igranja, vođenja i predstavljanje ekipe za cjelokupan period trajanja kazne. Sve kažnjene osobe u trajanju 2 ili više kola, a čije ekipe uslijed poraza ne participiraju više u turniru, prenose preostalu kaznu na sljedeći Torcida kup.

 

Članak 19.

Ekipa koja zbog kazni isključenja ili zbog posljedice povreda (nemaju rezervnih igrača) ostane
na terenu s manje od tri (3) igrača nema pravo na nastavak utakmice, sudac istu prekida te se utakmica se registrira sa 5:0 p.f. u korist ekipe koja nije imala za posljedicu opisanu ovim člankom ili postojećim rezultatom u koliko je bio povoljniji od 5:0. Strijelci se u oba slučaja evidentiraju u statistiku najbolji strijelac turnira. Strijelci koji izvode šesterce sa kojim se traži krajnji pobjednik utakmice se ne evidentiraju u listu najbolji strijelac turnira.

Članak 20.

Pravo žalbe (u pisanom obliku) ima svaka ekipa koja u roku od petnaest (15) minuta nakon završetka utakmice izvrši uplatu pristojbe od 1.000,00 kn (uvjet za rješavanje). U slučaju cjelovitog pozitivnog rješenja žalbe, uplaćeni iznos se vraća uplatitelju. Konačnu odluku po pristiglim žalbama donosi Organizacijski odbor.

Članak 21.

U konkurenciji mladih najbolji strijelac određuje se zbrojem golova počevši od 2. kola (ukoliko se igra pretkolo), odnosno 3. kola (ukoliko nema pretkola), dok se u konkurenciji veterana najbolji strijelac određuje zbrojem golova počevši od 2.kola. U slučaju da je taj kriterij jednak, najbolji strijelac je onaj koji je postigao više pogodaka u finalu. Ukoliko je i taj kriterij jednak, onda je najbolji strijelac onaj igrač koji je postigao više pogodaka u polufinalu, pa dalje četvrtfinalu i konačno u finalu grupe. Sljedeći kriterij je više postignutih golova u manje utakmica, a posljednji kriterij je prema fair playu tj. najbolji je strijelac onaj koji ima manju indeksnu bodovnu vrijednost disciplinskih mjera (crveni karton 2 boda, žuti karton 1 bod). U postignute pogotke ne ubrajaju se postignuti pogodci iz izvođenja kaznenih udaraca za dobivanje pobjednika iz članka 12. Propozicija.

Članak 22.

Sve utakmice se igraju prema programu u terminima-satnici kako odredi Organizator koji zadržava pravo da vrši izmjene u rasporedu. Nema izmjene rasporeda na temelju zahtjeva ili zamolbe ekipe. Voditelj natjecanja pridržava si pravo da u dokaznim iznimnim slučajevima raspravi zahtjev (zamolbu), odnosno odgodi, zamijeni ili uskladi termin-satnicu ukoliko se ustanovi kako se radi o opravdanoj višoj sili.

Članak 23.

Propozicije natjecanja donosi Organizator. Pravo tumačenja ovih propozicija ima Voditelj
natjecanja u skladu sa pozitivnim iskustvima u nogometnoj praksi. Za sve što nije regulirano ovim propozicijama primjenjuje se Pravilnik o natjecanju HNS-a. Sve odluke donesene osnovom propozicija i Pravilnika o natjecanju HNS-a, te okončanja žalbenog postupka su konačne. Sve utakmice na turniru se održavaju pod obaveznom prijavom prema Zakonu o javnom skupu pa svi koji se nalaze unutar službenih objekata organizatora podliježu primjeni istoga u svezi bilo kakvih kršenja.

Članak 24.

Svaki igrač, član, Predstavnik odnosno voditelj ekipe nastupa na vlastitu odgovornost. Za sve osobne stvari unutar garderobnih prostora korisnik preuzima vlastitu odgovornost jer Organizator ne odgovara za izgubljeno, ostavljeno ili otuđeno. Nastupom na turniru svaki sudionik dobrovoljno daje privolu/suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i OIB) u svrhu vođenja statistike 25. malonogometnog turnira “Torcida kup 2019.” kojeg organizira Udruga Torcida kup i privolu/suglasnost za objavu navedenih osobnih podataka na internetskim stranicama Organizatora.

 

 

Split , lipanj 2019. godine